Då du bor i Lakea-hemmet

Då du bor i Lakea-hemmet

Då du bor i ditt Lakea-hem

Vi hoppas att du tillsammans med oss vill se till att det är trivsamt och tryggt att bo i husbolaget. Genom ditt eget agerande kan du också påverka att fastighetens värde bibehålls.

Nedan finns några råd, som bidrar till att främja säkerheten och trivseln i husbolaget::

Allmänna utrymmen

 • Invånarnas tillhörigheter får inte förvaras i trappuppgångarna, på gårdsområdet eller i andra allmänna utrymmen.
 • I de gemensamma utrymmena ska oväsen och onödig vistelse undvikas. Om en invånare smutsar ner de gemensamma utrymmena, ska han eller hon själv städa upp dem.
 • Att hänga upp reklam och att montera antenner i de allmänna utrymmena är tillåtet endast med hyresvärdens tillstånd.
 • Mattor och sängkläder kan dammas utomhus på ställningar avsedda för ändamålet.

Lokaler 

 • För att trygga grannarnas hemfrid ska störande ljud undvikas mellan kl. 22 och 07. Arbete som förorsakar buller får utföras vardagar mellan kl. 09 och 20.
 • Du håller väl din bostad i gott skick? Eventuella fel ska omedelbart meddelas servicebolaget eller disponenten.
 • I WC-byttan eller avloppet får inte hällas lösningsmedel eller sättas föremål eller avfall, som kan stocka eller skada avloppet.
 • Att tillreda mat på balkongen/terrassen är tillåtet endast på elgrill.

Parkering

 • Fordon får parkeras endast på platser som reserverats för dem.
 • Gångvägarna ska hållas hinderfria, så att räddningsarbeten kan utföras smidigt.
 • Värmekablar får inte vara kopplade till värmestolpen i annat fall än då bilen värms upp.

Avfallshantering

Sortera avfallet i avfallskärlen enligt givna direktiv. Kom ihåg att se till att omgivningen hålls ren och snygg!

Avfallssortering: