Då du flyttar ut från ditt Lakea-hem

Då du flyttar ut från ditt Lakea-hem

Då du flyttar ut från ditt Lakea-hem

Tack för samarbetet och för att du har bott i Lakeas bostad! Vi önskar dig god fortsättning!

Uppgifter om bostadsgranskningen

Vi granskar den bostad som du har haft i din besittning i och med att du flyttar ut från den. Vi gör granskningen för att vi vill hålla bostäderna i gott skick och trivsamma, så att den nya invånaren kan trivas ända från början i sitt nya hem.

Vid bostadsgranskningen fäster vi uppmärksamhet på bland annat följande saker:

 • att dörrar och fönster fungerar och är hela
 • att ursprungsinventarierna är i skick, rena och hela
 • att kranarna fungerar
 • att spisen fungerar och är ren
 • att kylanordningarna fungerar, är rena och att delarna är hela
 • diskmaskinens anslutningsrör ska vara proppat och de ursprungliga köksluckorna ska monteras tillbaka till platsen där en eventuell diskmaskin har funnits
 • elanordningarnas skick (obs. originalutrustning ska finnas på plats)
 • skicket för beslag och fotlister
 • att ventilationsventiler fungerar, är hela och rena
 • att ytmaterial på väggar och golv är hela och snygga
 • förrådet ska vara tömt, vid avfallspunkten får inte lämnas överflödiga möbler eller andra saker
 • brandvarnare som fanns i bostaden då du flyttade in ska lämnas kvar
 • taklampornas hängkrokslock ska lämnas kvar.

Då du flyttar ut ska du också beakta:

 • tavlornas väggkrokar och –pluggar behöver inte tas bort. Om det blir märken efter krokar som du tagit bort, vill vi att du lappar dem snyggt.
 • bitspeglar behöver inte tas bort. Om du ändå vill göra det, ska väggytan jämnas ut och målas/tapetseras.
 • persienner kan lämnas kvar i bostaden, eller om de tas bort, ska märkena lappas och fönsterkarmarna målas så att de är snygga.
 • fönstren behöver inte tvättas, om de inte är speciellt smutsiga.

I samband med bostadsgranskningen noterar vi de skador vi observerat. Om reparationer behövs i bostaden, drar vi av reparationskostnaderna från hyresgarantin. Kostnader för normalt slitage dras inte av.

Hyresgästen ska returnera alla nycklar han eller hon fått då hyresförhållandet inleddes, i annat fall debiteras den summa som nämns i hyresavtalet för ny serieläggning av bostadens lås.

Om bostaden har lämnats ostädad vid flytten, är vi tvungna att också dra av städkostnaderna från hyresgarantin.

Tack för din insats för husbolagets gemensamma trivsel! Om du har frågor, kan du ta kontakt med Lakeas disponenter och övriga kundservicepersonal på den ort där du bor, vi står gärna till din tjänst.