Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter

Vi tar emot inköpsfakturor till Lakea-koncernen och bostadsaktiebolag som vi disponerar endast i elektroniskt format. Betalningsvillkoret för köp som görs av Lakea-koncernen och bostadsaktiebolag som vi disponerar är minst 14 dygn från att vi mottagit fakturan.

Kontakta oss för mer information: laskutus@lakea.fi

Lakea Oy

Omvänd avgift för byggtjänster
Lakea Oy tillämpar en omvänd avgift på moms vid köp av byggtjänster. Fakturor för byggtjänster måste skickas med omvänd moms. Utöver de allmänna fakturaposterna måste fakturan ha FO-numret för köparen, Lakea Oy, och en hänvisning till avsnitt 8 c § i mervärdesskattelagen (AVL). Notera! Dessa instruktioner gäller endast fakturor riktade till Lakea Oy.

FO-nummer: 01822137
Nätfaktureringsadress: 003701822137
EDI-kod: 003701822137
Nätfaktureringsoperatör: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126

Om du inte kan skicka nätfakturor, vänligen skicka

Inköpsfakturor per post till adressen:
Lakea Oy
01822137
PB 100
80020 Kollektor Scan

Inköpsfakturor per e-post till adressen:
mailto:01822137@scan.netvisor.fi

Lakea Kiinteistöt Oy

FO-nummer: 2332887-7
Nätfaktureringsadress: 003723328877
EDI-kod: 003723328877
Nätfaktureringsoperatör: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126

Om du inte kan skicka nätfakturor, vänligen skicka

Inköpsfakturor per post till adressen:
Lakea Kiinteistöt Oy
23328877
PB 100
80020 Kollektor Scan

Inköpsfakturor per e-post till adressen:
mailto:23328877@scan.netvisor.fi

Bostadsaktiebolag vars disponentskap vi sköter

Du får faktureringsuppgifterna från bostadsaktiebolagets disponent.
> Disponenternas kontaktuppgifter

Visste du att du behändigt kan kontrollera bostadsaktiebolagens nätfaktureringsuppgifter också på Utvecklingscentralen för Informationssamhälle, Tiekes, webbplats på adressen: https://www.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolaskuosoitteisto