Byggherreverksamhet

Vi erbjuder en modern och kostnadseffektiv byggherreservice och satsar alltid på en hög boendekvalitet.

Byggherreverksamhet

Grunden för ett gott liv

Lakea erbjuder en heltäckande byggherreservice som omfattar projektadministrationen från början till slut. Projektet har alltid som mål att skapa högklassiga byggnader i linje med kundens önskemål och behov samt den avsedda användningen.

Till en byggherres centrala uppgifter hör styrning av planeringen, val av entreprenör samt ledning och övervakning av byggandet. Vid behov sköter Lakea också administrationen, penningrörelsen och bokföringen under byggtiden. I sin mest omfattande form kan byggherreverksamheten omfatta hela processen från köp av mark till garantibesiktningarna av objektet.

 

Kontakta oss Sälj din tomt